Výsledky vyhledávání

 1. Agresivní jednání v prostředí školy = Aggressive behavior in the school environment / Ivana Kratochvílová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 208-212 .
  článek

  článek

 2. Alternativní resocializační program jako nástroj práce s projevy sociální deviace u dětí ze sociálně vyloučených lokalit v prostředí náhradní výchovné péče = The alternative re-socialising program as an instrument of dealing with symptoms of social deviation concerning children in artifical educational care from socially excluded localities / Arnošt Smolík, Zdeněk Svoboda .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 363-368 .
  článek

  článek

 3. Alternativní systém školních intervencí při výskytu sociálně patologických jevů = Alternative system of school interventions at presence of socio-pathological events / Michal Slavík, Arnošt Smolík .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 352-362 .
  článek

  článek

 4. Anómia a deviácia v rodine = Anomie and deviance in family / Peter Ondrejkovič .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 41-61 .
  článek

  článek

 5. Apolitičtí skihneads a volný čas = Apolitical skinheads and leisure / Josef Smolík .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 369-376 : 1 tab. .
  článek

  článek

 6. Asystent rodzinny wobec problemów współczesnej rodziny = Family assistant towards the problems of a family / Józefa Matejek .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 241-246 .
  článek

  článek

 7. Dítě jako oběť domácího násilí = The child as a victim of home abuse / Dagmar Pitnerová .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 327-336 : 1 tab. .
  článek

  článek

 8. Dopady alkoholizmu na rodinu = Impact of alcoholism on family / Alena Tichá .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 409-415 .
  článek

  článek

 9. Etika výchovná a nevýchovná - otázky pedagogické prevence sociálně nežádoucích jevů = Ethics educationally vs. misleading issues in pedagogical prevention of socially - undesirable phenomena / Jan Hábl .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 106-114 .
  článek

  článek

 10. "Facka vs. poznámka" aneb je využití fyzických trestů ve škole ospravedlnitelné? = "Cuff vs. note" or the use of physical punishment at school is justifiable? / Kamil Janiš ml. .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 150-153 : 1 tab. .
  článek

  článek