Výsledky vyhledávání

 1. 11. Britsko-česko-slovenský seminár pracovníkov vysokoškolskej administratívy = 11th Britis-Czech-Slovak seminat or university administrators . Bratislava : Univerzita Komenského, 1998 . 1 sv (různé stránkování) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Aevum Medium : zborník na počesť Jozefa Hošša / zostavil a redigoval Jozef Zábojník . Bratislava : Univerzita Komenského, 2006 . 151 s . ISBN 80-89236-13-8 (brož.) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0200
 3. Čechov medzi nami / [zostavovateľka Oľga Kovačičová] . Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2005 . 204 s . ISBN 80-223-2105-2 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 4. Estetika tela, telesnosti a športového pohybu : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou / editori: Josef Oborný, František Seman  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013 . 206 stran . ISBN 978-80-89075-38-6 (brožováno) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 5. Hudobná paleografia / Ladislav Mokrý . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1957 . 190 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 6. IATEFL : proceedings of the teacher training symposium Teacher training in a climate of change, 29th-30th August 1997 / editor: Eva Tandlichová . Bratislava : Peter Mačura, 1997 . 102 s . ISBN 80-88901-06-5 (brož.). ISBN 80-88901-08-1 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Južné vplyvy a ich odraz v kultúrnom vývoji mladšieho praveku na strednom Dunaji : zborník referátov z konferencie z 9. novembra 2004 v Bratislave / zostavila a redigovala Etela Studeníková . Bratislava : Univerzita Komenského, 2005 . 144 s . ISBN 80-968040-4-9 (brož.) .   [3, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0300
 8. Kreisgrabenanlage der Lengyel-Kultur in Ružindol-Borová / Viera Němejcová-Pavúková ; mit Beiträgen von Marian Fabiš ... [et al. ; Übersetzung: Berta Nieburová] . Bratislava : [Univerzita Komenského], 1997 . 218 s . ISBN 80-88780-15-2 (brož.) .   [3, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0300
 9. Kresba ako výskumný nástroj v pedagogickom výskume : čo skúmat' v detskej kresbe a ako ju interpretovat'/ Mária Belešová  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 . 96 stran . ISBN 978-80-223-4397-8 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
 10. Mimoriadny zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Paedagogica. Pedagogické problémy vysokých škôl / [hlavný a zodpovedný redaktor Ernest Sýkora] . Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968 . 499 s .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100