Výsledky vyhledávání

 1. Ako správne argumentovať, písať a diskutovať / Martin Schmidt, Michal Šedík, Miloš Taliga  Banská Bystrica : Belianum, 2018 . 129 stran . ISBN 978-80-557-1476-9 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : Banská Bystrica 4.-5. október 2007. III. / [editor a technický redaktor Lenka Ďuricová] . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2008 . 297 s . ISBN 978-80-8083-553-8 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 3. Aktuálne trendy v sociálnej práci [elektronický zdroj] : zborník z medzinárodnej študentskej konferencie konanej 12–13. februára 2014 v Banskej Bystrici / editori: Peter Papšo, Juraj Oravec . Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2014 . 1 CD (156 s) . ISBN 978-80-557-0843-0 .   [10, z toho volných 9]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0910
 4. Alfonz Bednár svojej dobe a dnešku : (spomienky a literárnovedné reflexie) / editorka Kristína Krnová  Banská Bystrica : Belianum, 2014 . 141 stran . ISBN 978-80-557-0811-9 (brožováno) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 5. Analytické sondy do textu 3 : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej konferencie Analytické sondy do textu konanej v septembri 2007 na pôde Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / [editori Eva Čulenová, Ladislav György, Ivan Šuša] . Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela, 2008 . 249 s . ISBN 978-80-8083-643-6 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Analýza postojov žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove / Pavol Bartík, Štefan Adamčák, Jiří Michal, Ján Kubiš  V Banskej Bystrici : Belianum, 2017 . 107 stran . ISBN 978-80-557-1320-5 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Anatómia žánru - žánrový experiment v tvorbe Eugena G. O'Neilla : monografia / Jana Javorčíková  Banská Bystrica : Belianum, 2015 . 203 stran . ISBN 978-80-557-0915-4 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 8. Banskobystrické myslenie o preklade a tlmočení : (veda, výskum, edukácie) / Vladimír Biloveský, Ivan Šuša . Banská Bystrica : Belianum, 2017 . 134 stran . ISBN 978-80-557-1329-8 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác = Security forum 2014 : volume of scientific papers / editori: Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár  Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB - Belianum, 2014 . 1 CD-ROM (416 stran, strany 429-814) . ISBN 978-80-557-0677-1 (1. zväzok). ISBN 978-80-557-0678-8 (2. zväzok) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 10. Bioetika a aplikované etiky / [zodpovedný redaktor Daniela Kovaľová] . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007 . 130 s . ISBN 978-80-8083-503-3 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100