Výsledky vyhledávání

 1. Celoživotní vzdělávání v 21. století / Jana Veselá, Petra Veselá .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 208-211 .
  článek

  článek

 2. Co ohrožuje dětství na počátku 21. století / Blahoslav Kraus .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 7-18 .
  článek

  článek

 3. Dimensions for evaluation of sustainable development and human development / Emília Huttmanová, Lucia Synčáková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 204-211 : 1 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 4. Elektronické bankovníctvo ako nový trend v sektore služieb (reakcia bankového sektora na výzvy 21. storočia) / Ivana Butoracová-Šindleryová .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 50 .
  článek

  článek

 5. Hodnocení konkurenceschopnosti v zemích Visegrádské čtyřky na počátku 21. století = Classification of the competitiveness of the Visegrad Group countries at the beginning of the 21st century / Irena Paličková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 45-50 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 6. Konkurenceschopnost a inovace = Innovations and competitiveness / Marcela Sokolová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 89-96 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 7. Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie postindustrialnym = Continuing education in the post-industrial society / Elżbieta Harlecka .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 253-260 .
  článek

  článek

 8. Nové trendy v metodách managementu organizací = New trends in methods of organizations' management / Zbyněk Pitra .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 93-97 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek

 9. Percepce krajiny a genius loci v moderním pojetí turismu 21. století / Jiří Štyrský .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Interpretace krajiny vybraných území s přírodním a socio-kulturním potenciálem [92 s.]. ISBN 978-80-7435-355-0 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. S. 16-26 .
  článek

  článek

 10. Proměny sexuality v 21. století [elektronický zdroj] / Radim Uzel .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek