Výsledky vyhledávání

 1. Bezpečnostné fórum 2014 : zborník vedeckých prác = Security forum 2014 : volume of scientific papers / editori: Jaroslav Ušiak, Jana Lasicová, Dávid Kollár  Banská Bystrica : Vydavateľstvo UMB - Belianum, 2014 . 1 CD-ROM (416 stran, strany 429-814) . ISBN 978-80-557-0677-1 (1. zväzok). ISBN 978-80-557-0678-8 (2. zväzok) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 2. Cestovní ruch pro 21. století : mezinárodní konference na téma "Manažerské a marketingové přístupy v cestovním ruchu" : 22. října 2008, Hradec Králové, Česká republika . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7041-179-7 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce : V. studentská vědecká konference, Ústav sociální práce, Univerzita Hradec Králové, 23.1.2015 : sborník příspěvků / editoři: Jan Hloušek, Zdeňka Nyčová, Jolana Schönigerová, Jana Kameníková, Jana Klabanová  Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 . 1 CD-ROM (334 stran) . ISBN 978-80-7435-552-3 (CD-ROM ; pdf) .   [10, z toho volných 10]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01000
 4. Pedagogická diagnostika a evaluace 2016 : sborník příspěvků XII. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2016 : Ostravice 20.10.-21.10.2016 / editoři: Josef Malach, Gabriela Matýsková  V Ostravě : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 . 1 CD-ROM (110 stran) . ISBN 978-80-7464-863-2 : .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 5. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů : pořádaného v Uherském Brodě ve dnech 27. - 29. března 2008 / editoři Miroslav Mitlöhner, Štěpán Starosta . Hradec Králové : Gaudeamus, 2008 . 1 CD-ROM . ISBN 978-80-7041-622-8 (brož.) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200