Výsledky vyhledávání

 1. Priestorová predstavivosť v kontexte edukačného modelu = Spatial imagination in the context of the educational model / Peter Beisetzer .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 18-22 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  článek

  článek

 2. Možnosti aplikácie intraktívnej tabuľe a Flash animácií pri zvyšovaní efektívnosti výučby - základov mikroprocesorovej techniky = The possibilites of usage of the interactive whiteboard and Flash animations to increase the efficiency of education of thematic unit - basic microprocessor technology / Milan Bernát .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 28-30 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  článek

  článek

 3. Priestorová predstavivosť v kontexte technického kreslenia = Spatial imagination in the context of the technical drawing / Peter Beisetzer .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-555-4. S. 23-27 . http://www.extrasystem.com/9788087570272.pdf .
  článek

  článek

 4. Edukace žáků s poruchou autistického spektra / Petr Adamus .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 28-37 .
  článek

  článek

 5. Zkušenosti s výukou matematiky na 1. stupni ZŠ v inkluzivním prostředí / Radek Krpec .
  In: Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 [198 s.]. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.). S. 191-198 .
  článek

  článek

 6. E-learning pre skupiny. Pre koho je vhodný? / Ľuboš Polakovič, Gejza Bodon .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-228-7 (brož.) E-learning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 124-126 .
  článek

  článek

 7. Zvyšování pedagogických schopností začínajících akademicých pracovníků ČVUT prostřednictvím AV komunikátoru = Improving teaching skills of beginning CTU academics through video / Vaněček David .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [30 s. +]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-175-4 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 28 .
  článek

  článek

 8. Aktivierungsmethoden im Deutschunterricht / Helena Zezulová .
  In: Vědecký výzkum a výuka jazyků IV [98 s.]. ISBN 978-80-7435-136-5 (brož.) Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 97 .
  článek

  článek

 9. Zákaznické pojetí kvality e-learningu / Ludvík Eger, Dana Egerová .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011 [214 s.]. ISBN 978-80-7435-153-2 (brož.) E-learning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 113-118 .
  článek

  článek

 10. Gender a preference výukových strategií u studentů vysoké školy / Martina Vavříková .
  In: Humanizace ve výchově a vzdělávání [229 s.]. ISBN 978-80-7435-068-9 (brož.) Humanizace ve výchově a vzdělávání - východiska, možnosti a meze. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 147-155 : 12 grafů, 1 obr. .
  článek

  článek