Výsledky vyhledávání

 1. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky : v globální světové ekonomice / Eva Kislingerová a kol.  V Praze : C.H. Beck, 2014 . xxvii, 171 stran . ISBN 978-80-7400-537-4 (brožováno) .   [2, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0020
  Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky

  kniha


 2. Efektivní systém řízení strategie : nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; [z angličtiny přeložila Irena Grusová] . Praha : Management Press, 2010 . 325 s . ISBN 978-80-7261-203-1 (váz.) : .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200

 3. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem / Drahomíra Pavelková a kolektiv . Praha : Grada, 2009 . 268 s . ISBN 978-80-247-2689-2 (váz.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200903/contents/nkc20081834797_1.pdf .   [10, z toho volných 7, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0720
  Prezenčně1000

 4. Diferencované řízení vztahů se zákazníky : [moderní strategie růstu výkonnosti podniku] / Hana Lošťáková a kolektiv . Praha : Grada, 2009 . 268 s . ISBN 978-80-247-3155-1 (váz.) .   [5, z toho volných 5]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0500

 5. Ekonomické řízení podniku / Martin Landa, Michal Polák . Brno : Computer Press, 2008 . xiv, 198 s . ISBN 978-80-251-1996-9 (brož.) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200

 6. Plánování a tvorba hodnoty firmy / Pavel Marinič . Praha : Grada, 2008 . 232 s . ISBN 978-80-247-2432-4 (váz.) .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200

 7. Business process management and the balanced scorecard : using processes as strategic drivers / Ralph F. Smith . Hoboken : John Wiley & Sons, 2007 . x, 227 s . ISBN 0-470-04746-1 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100

 8. Finanční analýza / Josef Mrkvička, Pavel Kolář . Praha : ASPI, 2006 . 228 s . ISBN 80-7357-219-2 (brož.) : .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110

 9. The Toyota way [zvukový záznam] : 14 management principles from the world’s greatest manufacturer / Jeffrey K. Liker . Burlington : McGraw-Hill Audio, c2005 . 4 CD .   [4, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0040
  zvukový dokument

  zvukový dokument


 10. Balanced Scorecard : strategický systém měření výkonnosti podniku / Robert S. Kaplan, David P. Norton ; [z anglického originálu ... přeložil Marek Šusta] . Praha : Management Press, 2005 . 167 s . ISBN 80-7261-124-0 (váz.) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000