Výsledky vyhledávání

 1. Archeologické fórum . Praha : Vladimír Daneček, 1990-1995 . 4 sv .
  časopis

  časopis

 2. Časopis Matice moravské . Brno : Matice moravská, 1869-1958 . 56 sv .
  časopis

  časopis

 3. Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace . Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1953- . sv . ISSN 0032-3233 .
  Politická ekonomie

  časopis

 4. Prague economic papers : quarterly journal of economic theory and policy . Praha : Vysoká škola ekonomická, 1992- . sv . ISSN 1210-0455 .
  Prague economic papers

  časopis

 5. Rossica : naučnye issledovanija po rusistike, ukrainistike, belorusistike . Praha : Euroslavica, 1996- . sv . ISSN 1211-7234 .
  časopis

  časopis

 6. Soudobé dějiny . Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993- . sv . ISSN 1210-7050 . http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny .
  Soudobé dějiny

  časopis