Výsledky vyhledávání

 1. Dětský herní asistent / Hana Wacková, Martina Benešová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 262-264 .
  článek

  článek

 2. Psychological trauma in family / Irina Plotka, Natalie Shmelyova .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 114-115 .
  článek

  článek

 3. Rituály, hra a zdravý vývoj dítěte / Stanislav Pelcák, Leona Dolejšová, Alena Vosečková .
  In: Socialia 2000 [429 s.]. ISBN 80-7041-760-9 Socialia 2000. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. s. 315-319 .
  článek

  článek

 4. Stimulace řečové tvořivosti dětí hrou / Jana Bednářová .
  In: Hra je krásnou přípravou k vážným věcem. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [104 s.]. ISBN 978-80-7435-390-1 (brož.). S. 76 + s. 76-82 na CD .
  článek

  článek

 5. Vliv počítačové hry na rozvoj dětského myšlení / Zdeněk Pejsar .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 353-356 .
  článek

  článek

 6. Vliv psychomotorických cvičení na aktuální psychický stav dětí mladšího školního věku / Martina Benešová, Hana Wacková .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 265-269 .
  článek

  článek