Výsledky vyhledávání

 1. Die Bedeutung Goethes und des "Faust" (I. Teil) für Hermann Hesses Roman "Der Steppenwolf" / Jiří Sirůček .
  In: Beiträge zur germanistischen Pädagogik [151 s.]. ISBN 80-7041-376-X. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 127-132 .
  článek

  článek

 2. Funkce vlastních jmen v prózách Ireny Douskové Hrdý Budžes a Oněgin byl Rusák / Alena Zachová .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 447-452 .
  článek

  článek

 3. Funkcie vlastných mien v tragédii a v komédii / Margit Garajszki .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 203-211 : 1 tb. .
  článek

  článek

 4. Hrdina románu I. S. Turgeneva a jeho svet = Hero of the I. S. Turgenev's novel and his world / Kristína Ševečková .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 321-325 .
  článek

  článek

 5. Jména a příjmení v literární tvorbě Ludvíka Vaculíka / Mirosław Śmigielski .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 351-356 .
  článek

  článek

 6. Když postava vymýšlí, mění či skrývá své jméno-- / Žaneta Procházková .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 389-394 .
  článek

  článek

 7. Omon, Rama, Vavilen: vlastní jména v tvorbě Viktora Pelevina / Jana Kostincová .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 319-324 .
  článek

  článek

 8. "Täter und Opfer." Hanna Schmitz - ein Frauenschicksal in der dunklen Epoche Deutschlands / Naděžda Heinrichová, Petra Poláková .
  In: Beiträge zur germanistischen Pädagogik [116 s.]. ISBN 978-80-263-0078-6 (váz.). Brno : Tribun EU, 2011. S. 60-76 .
  článek

  článek

 9. Vlastní jména jako jeden ze zdrojů groteskna v prózách Karla Matěje Čapka-Choda / Viktor Kořístka .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 453-457 .
  článek

  článek

 10. Vlastní jména jako projev básnické věcnosti : (na příkladu mladé poezie 90. let) / Karel Piorecký .
  In: Onomastika a škola. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Onomastika a škola 8. s. 319-324 .
  článek

  článek