Výsledky vyhledávání

 1. Agrarwirtschaft und ländlicher Raum Ostmitteleuropas in der Transformation / herausgegeben von Ekkehard Buchhofer und Wolfgang Quaisser . Marburg : Herder-Institut, 1998 . vii, 265 stran . ISBN 3-87969-268-8 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 2. České, slovenské a československé dějiny 20. století II. : sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : Univerzita Hradec Králové, 7.-8. března 2007 / uspořádala Sylva Sklenářová  Ústí nad Orlicí : Oftis, 2007 . 366 stran . ISBN 978-80-86845-81-4 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/200802/contents/nkc20071747443_1.pdf .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 3. Literarna veda včera a dnes : zborník z medzinárodnej literárnovednej konferencie, uskutečnenej v Banskej Bystrici 22. 9. 2014 / editor Martin Golema  Banská Bystrica : Belianum, 2015 . 175 stran . ISBN 978-80-557-1013-6 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 4. Literatura určená k likvidaci II : sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 8.-9. listopadu 2004/ odpovědný redaktor Vlastimil Válek  Praha : Obec spisovatelů, 2006 . 133 stran . ISBN 80-239-7212-X (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 5. Myśl badawcza Aleksandra Gardawskiego / pod redakcją Haliny Taras  Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015 . 234 stran . ISBN 978-83-7784-813-5 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Otakar Novák – tradice a modernost : příspěvky z konference konané při příležitosti 100. výročí narození profesora Otakara Nováka : Brno 25.11.2005 / [sestavil Petr Kyloušek] . Brno : Masarykova univerzita, 2006 . 86 s . ISBN 80-210-4020-3 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200703/contents/nkc20061664772_1.pdf .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Paris - Prague: Intellectuels en Europe = Paříž - Praha: Intelektuálové v Evropě / François Mitterand, Václav Havel, Jacques Rupnik, Pavel Tigrid, Věra Linhartová, Petr Král, Václav Jamek, Milan Kundera  Prague : Institut français de Prague, 1994 . 101 stran . ISBN (Brožováno) .   [2, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110
 8. Patočka a dejiny filozofie / Róbert Stojka, Martin Škára (eds.)  Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015 . 227 stran . ISBN 978-80-8152-353-3 (vázáno) : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000