Výsledky vyhledávání

 1. Bydlení ve veřejných budovách "salonu republiky". Ztracená funkcionalistická "vila" přednosty Okresního úřadu v Hradci Králové = Living in public buildings of the "salon of the republic". Lost functionalist "villa" of the head district office in Hradec Králové = Wohnen in öffentlichen Gebäuden des " Salons der Republik". Die Verlorengegangene funktionalistische "Villa" des Bezirksamtsvorstehers in Hradec Králové / Jan Falta .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 59-80 : 15 obr. .
  článek

  článek

 2. Katecheze a katechetika po 2. vatikánském sněmu / Ludvík Dřímal .
  In: Teologická konference o katechezi. O katechezi. Ústí nad Orlicí : Oftis pro Biskupství královéhradecké - Diecézní teologický institut, 2009 [103 s.]. ISBN 978-80-7405-061-9 (brož.). S. 81-91 .
  článek

  článek

 3. Obchodní a živnostenská komora v Hradci Králové a její budova / Petr Grulich .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 61-70 .
  článek

  článek

 4. Zámečnictví Rudolf Beer a jeho majitel : (zapomenutý střípek do mozaiky renomovaných královéhradeckých podnikatelů doby první republiky ) / Petr Grulich .
  In: Vladimír Wolf et Opera Corcontica [419 s.]. ISSN 1211-8176. Hradec Králové : Ústav historických věd PdF UHK, 2002. s. 140-144 .
  článek

  článek