Výsledky vyhledávání

 1. Biologické aspekty dospievania / Alexandra Bezáková, Barbora Matejovičová .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 9-11 .
  článek

  článek

 2. Cesta k emocionálnej zrelosti v školskom roku 2003/2004 / Tomáš Földes-Mária Slovíková .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 224-232 .
  článek

  článek

 3. Motorická kompetence zrakově postižených dětí v prepubescenci a pubescenci / Zbyněk Janečka .
  In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 111-113 .
  článek

  článek

 4. Postoje a názory pubescentov na manželstvo a rodičovstvo / Erika Jurčišinová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 374-378 .
  článek

  článek

 5. Vliv rodinné výchovy na změnu postoje pubescentů / Kamila Holásková .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 91-93 .
  článek

  článek