Výsledky vyhledávání

 1. Implicitní teorie normality - informační potenciál výzkumných metod = The implicit theories of normality - the research methods informational potential / Jana Marie Havigerová, Jiří Haviger, Pavel Zikl .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 59-68 .
  článek

  článek

 2. K některým problémům vývoje myšlení u dětí a mládeže : psychologická studie / Stanislav Langer .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [120 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. s. 49-84 : 4 tab., 5 grafů .
  článek

  článek

 3. Metodika výzkumu mentálních a kognitivních map na UHK / Josef Zelenka .
  In: Kognice 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Kognice 2005. s. 230-238 .
  článek

  článek

 4. Některé osobnostní charakteristiky u dětí a jejich dopad na prožívání ve škole / Iva Binarová, Alena Petrová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální otázky psychologie učitele. s. 15-20 .
  článek

  článek

 5. Nemetrické úlohy ve výzkumu prostorového vnímání / Radovan Šikl, Michal Šimeček .
  In: Kognice 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Kognice 2008. s. 137-146 .
  článek

  článek

 6. Očakávaná a prežívaná ľútosť pri racionálnom rozhodovaní = Anticipated and experienced regret from the perspective of rational decision making / Kinga Jurásová, Marián Špajdel .
  In: Kognice 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Kognice 2009. s. 229-234 .
  článek

  článek

 7. Osud jako volba : (úvod anankologie L. Szondiho) / Marcela Klimešová .
  In: Kritika systémových přístupů [207 s.]. ISBN 80-7041-161-9 Kritika systémových přístupů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 150-152 .
  článek

  článek

 8. Prediktory subjektívnej pohody / Helmut Bley .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. s. 63-69 : 1 tb. .
  článek

  článek

 9. Přínos sémantického diferenciálu k psychologické analýze žákovského napovídání / Taťána Stránská .
  In: Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. s. 133-146 .
  článek

  článek

 10. Rozdiely v osobnostných charakteristikách nadpriemerne a podpriemerne úspešných študentov / Zuzana Chmelárová, Ludmila Bustinová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 95-101 .
  článek

  článek