Výsledky vyhledávání

 1. Bázový morfematický slovník češtiny / Zbyněk Šiška . Olomouc : Univerzita Palackého, 1998 . 191 s . ISBN 80-7067-885-2 .   [3, z toho volných 2, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
 2. Česká interpunkční cvičení s klíčem / Jana Svobodová . Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1997 . 51 s . ISBN 80-7042-124-X (brož.) .   [5, z toho volných 5]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0500
 3. Mluvnické rozbory a cvičení v češtině / Josef Hrbáček ... [et al.] . Praha : Karolinum, 1997 . 114 s . ISBN 80-7066-884-9 : .   [20, z toho volných 18, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01800
  Prezenčně2000
 4. Německo-český slovník gramatických termínů ; Česko-německý slovník gramatických termínů / Jana Korčáková, Dana Veverková  Hradec Králové : Gaudeamus, 1993 . 42, 54 stran . ISBN 80-7041-108-2 (brožováno) .   [42, z toho volných 8, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK08320
  Prezenčně2000
 5. Seznam nejfrekventovanějších českých sloves : (s označením vidu, frekvence a reakce - příklady) . Praha : Karolinum, 1995 . 113 s . ISBN 80-7066-304-9 : .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 6. Současná česká morfologie . Brno : Masarykova univerzita, 1993 . 119 s . ISBN 80-210-0087-2 .   [20, z toho volných 8, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK08100
  Prezenčně2000
 7. Syntaktická cvičení . Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1977 . 193 s .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
 8. Tvaroslovné učivo a učivo o vlastních jménech : český jazyk pro šestý a sedmý ročník ZŠ : (doplňkový cvičný modelový učební text) / Václav Víška, Irena Loudová, Marie Slintáková  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 195 stran . ISBN 978-80-7041-563-4 (brožováno) .   [15, z toho volných 13, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01300
  Prezenčně2000
 9. Úvod do studia bohemistiky : teze přednášek / sestavil Svatopluk Pastyřík  Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 . 62 stran, 3 nečíslované listy příloh . ISBN 978-80-7435-021-4 (brožováno) .   [20, z toho volných 18, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK01800
  Prezenčně2000
 10. Základní jazykové pojmy . Hradec Králové : Pedagogická fakulta, 1985 . 333 s .   [3, z toho volných 3]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0300