Výsledky vyhledávání

 1. Proměna deskripce rodiny v českém kontextu = Transforming the description of the family in the Czech context / Daniela Květenská .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 159-164 .
  článek

  článek

 2. Destandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine? = Life course de-standardisation or diversified standardisation in contemporary family? / Martin Smutek .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 124-128 .
  článek

  článek

 3. Sociální systém rodina : geneze patologie / Jiří Kučírek .
  In: Acta sociopathologica I. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-420-5 (brož.). S. 89-112 .
  článek

  článek

 4. Generačné prenosy v slovenskej rodine na príklade rodových a sexuálnych posolstiev / Ivan Lukšík, Dagmar Marková .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 98-104 .
  článek

  článek

 5. Evolution of family patterns in Mexico / Rosario Esteinou .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. KIAS papers. s. 43-54 .
  článek

  článek

 6. Wybrane aspekty zagrożeń współczesnej rodziny / Iwona Wagner .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 171-176 .
  článek

  článek

 7. Rodzina współczesna i jej miejsce w społeczeństwie informacyjnym / Arkadiusz Marzec .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 167-170 .
  článek

  článek

 8. Rodinný systém ako predmet záujmu sociálnej práce / Milan Tomka .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 219-224 .
  článek

  článek

 9. Výuka o rodině versus sociologický pohled na rodinu / Robert Čapek .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 58-60 .
  článek

  článek

 10. Rodina jako uzavřený nebo otevřený problém? / Věra Juříčková .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 28-33 .
  článek

  článek