Výsledky vyhledávání

 1. Terapie násilníků jako nástroj ke snižování rizika recidivy (některé předběžné výsledky) = Treatment of violent offenders: reducing the risk to reoffend (selected preliminary results) / Václav Jiřička .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 379-394 .
  článek

  článek

 2. Opožděný vývoj řečových schopností a syndrom vývojové dysfázie – program dlouhodobé terapeutické intervence = The delay of development speech ability and syndrome of developmental dysphasia - programme long - term therapeutic intervention / Karel Neubauer, Iveta Vaňková, Andrea Nohejlová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 165-172 .
  článek

  článek

 3. Využití programu integračních cvičení Sally Goddardové-Blytheové v terapii dětí s komunikačními poruchami = Wykorzystanie programu Ćwiczeń Integrujących Sally Goddard Blythe w terapii zaburzeń komunikacyjnych u dzieci = The usage of Integrating Exescices by Sally Goddard Blythe in the therapy of children’s communicative disorders / Aneta Rudzińska-Rogoża .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 173-181 .
  článek

  článek

 4. Specializovaný logopedický počítačový program MENTIO a rozvoj řečové komunikace dětí se závažným psycho-motorickým opožděním = Specialized speech therapy computer programme MENTIO and development of speech communication of children with relevant psycho-motor delay / Lenka Neubauerová, Michaela Filounková, Adéla Pospíšilová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 181-195 .
  článek

  článek

 5. Strategie vedoucí k zefektivnění komunikace v rodině s dítětem s poruchou autistického spektra = Strategy leading to more effective communication in the family with a child with autism spectrum disorder / Kateřina Vitásková, Alena Říhová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 588-597 .
  článek

  článek

 6. Vybrané aspekty rodinného prostredia závislých osôb = Selected aspects of the family environment of dependent people / Ľuba Pavelová .
  In: Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce [724 s.]. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 613-619 .
  článek

  článek

 7. Stresy a psychotraumata dětí s handicapem / Rudolf Kohoutek .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 13-39 : 1 graf, 1 tab. .
  článek

  článek

 8. Terapie poruch polykání a česká klinická logopedie / Lenka Neubauerová, Karel Neubauer .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 191-198 .
  článek

  článek

 9. Konzervativní léčba hlasových poruch / Jakub Dršata .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 176-181 .
  článek

  článek

 10. Bude logopedická terapia úspešná a komunikačný problém vyriešený? / Aurélia Kerekrétiová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 135-142 .
  článek

  článek