Výsledky vyhledávání

 1. Bertolt Brechts Einfluss auf Hans Magnus Enzensbergers Lyrik / Naděžda Heinrichová .
  In: Königgrätzer DaF-Blätter 2002/2003 [199 s.]. ISBN 80-7041-125-2. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. S. 79-86 .
  článek

  článek

 2. Cizí slova v dílech Centrum securitatis a Renuntiatio mundi Jana Amose Komenského / Alena Svobodová .
  In: Jan Amos Komenský [94 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 23-30 .
  článek

  článek

 3. Fenomén péče a bezpečnosti v životě a díle Jana Amose Komenského / Miroslav Joukl .
  In: Systémová bezpečnost. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Systémová bezpečnost. s. 149-155 .
  článek

  článek

 4. K jedné ilustraci Františka Kupky / Tomáš Winter .
  In: František Kupka - Čech, Francouz, Evropan. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník z konference František Kupka. s. 62-66 .
  článek

  článek

 5. Kupka a film / Vojtěch Lahoda .
  In: František Kupka - Čech, Francouz, Evropan. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník z konference František Kupka. s. 71-77 .
  článek

  článek

 6. Paradoxní osudy a podivuhodné dílo Jana Amose Komenského / Josef Brambora .
  In: Jan Amos Komenský [94 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 7-14 .
  článek

  článek

 7. Recepce díla Karla Čapka v Itálii v meziválečném období / Marie Štemberková .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 38-44 .
  článek

  článek

 8. Setkání s druhým v Prosím stručně Václava Havla / Božena Plánská, Alena Zachová .
  In: Setkání s druhým. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Setkání s druhým. s. 248-252 .
  článek

  článek

 9. Tajemství lidského bytí v Bridelově básni "Co Bůh? Člověk?" / Jan Hojda .
  In: Jezuité ve východních Čechách [70 s.]. ISBN 978-80-87363-00-3 (brož.). Hradec Králové : Typo Studio, 2009. s. 41-50 .
  článek

  článek

 10. Téma Jakoubka ze Stříbra u prof. F. M. Bartoše / Jaroslav Hrdlička .
  In: Zdeněk Kučera [283 s.]. ISBN 80-239-4578-5 (brož.). Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2005. S. 47-51 .
  článek

  článek