Výsledky vyhledávání

 1. Co a jak v informatice - nejen o multimediálních studijních oporách na ZŠ/SŠ / Vlasta Rabe .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 358-362 .
  článek

  článek

 2. DVD 10@FI - moderní forma šíření studijních materiálů / Petr Sojka .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 371-373 .
  článek

  článek

 3. E-learningová podpora predmetu "Rekonštrukcie a údržba pozemných komunikácií" / Eva Panulinová, Kamila Kotrasová .
  In: E-learning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. s. 345-351 .
  článek

  článek

 4. E-learningové kurzy lékařské informatiky = E-learning courses of medical informatics / Jitka Feberová, Jan Polášek, Pavel Kasal .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 11 .
  článek

  článek

 5. Elektronické pomůcky v procesu vzdělávání studentů distanční formy studia / Helena Kopalová .
  In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2003 [323 s. +]. ISBN 80-7041-965-2 E-learning 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 72-75 .
  článek

  článek

 6. Elektronické výukové materiály z pohledu studenta = Eletronical educational materials from the students point of view / Karel Zatloukal, Vítězslav Křivánek .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 48 .
  článek

  článek

 7. Eletrotechnické stavebnice - zdroj trvalých poznatkov / Fedor Lepiš, Branislav Dolný .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [215 s.]. ISBN 978-80-7041-764-5 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 133-139 .
  článek

  článek

 8. ICT - metodologie alternativních metod osvojování chemického učiva = ICT - metodology education in chemistry / Jan Čipera ... [et al.] .
  článek

  článek

 9. Kurz PE_433 Controlling - offline I : online verze s podporpou tutoriálů / Hana Scholleová, Hana Mikovcová .
  In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2003 [323 s. +]. ISBN 80-7041-965-2 E-learning 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 118-121 : 2 obr. .
  článek

  článek

 10. Kurz PE_483 Reálné opce - offline I : online verze s podporou tuttoriálů / Hana Scholleová .
  In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2003 [323 s. +]. ISBN 80-7041-965-2 E-learning 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 122-126 : 2 obr. .
  článek

  článek