Výsledky vyhledávání

 1. Digitální příběhy v multimediálních zařízeních jako nástroj pro interpretaci přírodního dědictví = Digital storytelling in multimedia devices as a tool for natural heritage interpretation / Radek Novotný, Ivo Moravec .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 73-82 .
  článek

  článek

 2. Počítačová grafika - soubor prezentací k předmětu / Stanislav Holý, Petr Moravec .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 43-48 : il. .
  článek

  článek

 3. Základní způsob tvorby výukových materiálů ve Flash = Basic method of creation teaching materials in a Flash / Jiří Hrbáček .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 7. ročník mezinárodní konference Alternativní metody výuky 2009. s. 18 .
  článek

  článek

 4. Cisco Digital Media System = Video portal & digital signage / Miroslav Vodolan .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. 6. ročník konference Alternativní metody výuky 2008. s. 46 .
  článek

  článek

 5. Multimediálne dielo a jeho tvorba / Rozmarína Dubovská, Peter Vítko .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [213 s.]. ISBN 978-80-7041-752-2 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s. 40-45 .
  článek

  článek

 6. Moderní prezentace v obrazech = Visual modern presentation / Hana Šafránková .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 35 .
  článek

  článek

 7. Program Powerpoint jako prostředek vizualizace obecné chemie = Powerpoint program as medium for visualisation of general chemistry / Klára Urbanová, Hana Čtrnáctová .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 52 .
  článek

  článek

 8. Moderní prezentace - DVD / Hana Šafránková, Jan Sedláček .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 155-161 .
  článek

  článek

 9. Autonomie žáků a hodnocení / Daniele Geffroy Konštacký .
  In: Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hodnocení v práci učitele - psychodidaktické a etické souvislosti. s. 341-351 .
  článek

  článek

 10. Interaktívne tabule v didakticko-technologickej príprave budúcich učiteľov / Pavel Brečka, Štefan Koprda .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 198-203 .
  článek

  článek