Výsledky vyhledávání

 1. Analýza vzdelanostného potenciálu vybraného euroregiónu = Education potential analysis of a chosen euroregion / Ivana Butoracová Šindleryová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 49-55 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf .
  článek

  článek

 2. Edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian ostatniej reformy oświaty z 1999 roku / Jolanta Karbowniczek .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 43 .
  článek

  článek

 3. Jak je to s tím rámcovým vzdělávacím programem a českým jazykem? / Václav Víška .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 117-118 .
  článek

  článek

 4. K aktuálním otázkám evropské politiky vzhledem k dětem a mládeži / Břetislav Hofbauer .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 85-89 .
  článek

  článek

 5. Kształcenie ustawiczne w społeczeństwie postindustrialnym = Continuing education in the post-industrial society / Elżbieta Harlecka .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 253-260 .
  článek

  článek

 6. Kvalita vzdelávania v krajinách strednej a východnej Európy před [sic] vstupom do Európskej únie / Jozef Polák .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 61-65 .
  článek

  článek

 7. Past and the future of vet in Slovenia / Boris Aberšek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 5-10 .
  článek

  článek

 8. Priority Ministerstva školstva Slovenskej republiky v oblasti informačných technológií / Marcela Duchovičová, Mária Vargová .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 55-59 .
  článek

  článek

 9. Problematika hodnocení žáků z hlediska realizace školních vzdělávacích programů / Kateřina Týčová .
  In: Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. s. 108-111 .
  článek

  článek

 10. Proměny v pojetí pedagogiky v ČR po roce 1989 a pokusy o realizaci "nové" pedagogiky v praxi škol / Vladimíra Spilková .
  In: Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Proměny vzdělávání - Viribus unitis educandum. s. 50 .
  článek

  článek