Výsledky vyhledávání

 1. Životná spokojnosť študentov sociálnej práce pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku = The life satisfaction of students of the social work at Faculty of Education at Catholic University in Ružomberok / Anna Mikovínyová, Markéta Rusnáková, Katarína Kohútová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 74-84 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  článek

  článek


 2. Sociální dimenze kvality života osob s mentálním postižením v chráněném bydlení = The social dimension of quality of life for people with mental disabilities in sheltered housing / Jana Kasáčková, Zdeňka Kozáková .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 [198 stran]. ISBN 978-80-7435-648-3. S. 170-179 . http://www.prohuman.sk/files/XII_Hradecke_dny_vedecky_sbornik.pdf .
  článek

  článek


 3. Poczucie jakości życia w kontekście indywidualnego wspracia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przykład konceptualizacji badań / Teresa Żółkowska .
  In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 [128 s.]. ISBN 978-80-7464-862-5. S. 118-128 .
  článek

  článek


 4. Psychosociální aspekty života s chronickým onemocněním / Stanislav Pelcák .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 198-226 .
  článek

  článek


 5. Kvalita života seniorov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb = The quality of life of seniors in residential social service facilities / Ivana Pavlicová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 191-199 .
  článek

  článek


 6. Komparace sociálních disparit ve vybraných regionech = Comparison of social disparities in selected regions / Monika Chobotová, Zuzana Palová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 285-291 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek


 7. K problematice disperze lidského rozvoje = Dispersion on the issues of human development / Ivana Kraftová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 48-54 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek


 8. Vliv kvality obytného prostředí sídla na cenu nemovitostí pro bydlení = The influence of the quality of the residential environment seat on the price of real estate for housing / Markéta Nichtová, Vladimíra Šilhánková .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [472 stran]. ISBN 978-80-7435-547-9. S. 311-317 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_2.pdf .
  článek

  článek


 9. Zaměstnávání osob s duševním onemocněním v kontextu Strategie reformy psychiatrické péče / Martin Hollý .
  In: The transition of physically handicapped graduates to the labour market [186 s.]. Praha : Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87956-15-1. S. 19-25 .
  článek

  článek


 10. Employment of people with mental illness within the context of the Strategy of the Psychiatric Care Reform / Martin Hollý .
  In: The transition of physically handicapped graduates to the labour market [186 s.]. Praha : Powerprint, 2015. ISBN 978-80-87956-15-1. S. 26-33 .
  článek

  článek