Výsledky vyhledávání

 1. Accessible tourism services for disabled visitors in Hradec Králové region / Ivica Linderová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days [411 s.]. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-634-6. S. 61-68 (tištěný sborník), s. 516-523 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 2. Dimenze kvality služeb cestovního ruchu = Quality dimensions in tourism services / Ida Vajčnerová, Kateřina Ryglová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [476 s.]. ISBN 978-80-7435-368-0 (brož.). S. 353-360 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_3.pdf .
  článek

  článek

 3. Dobrá praxe z kanadské Klahowya Village = Good praxis from Canadian Klahowya Village / Lucie Sára Závodná .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 98-106 .
  článek

  článek

 4. Geopark North Pennines a hodnocení kvality destinačního produktu Rocky Weekend = Geoparc North Pennines and evaluation of destination product Rocky Weekend quality / Lucie Uhlová, Aneta Lysáková .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 122-125 .
  článek

  článek

 5. Hodnocení udržitelnosti ve službách cestovního ruchu = Evaluation of sustainability in tourism services / Michal Burian, Kateřina Gryndlerová .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 128-137 : 1 graf, 2 tb. .
  článek

  článek

 6. Institutional picture of travel agencies in Poland / Małgorzata Januszewska, Mirosław Januszewski .
  In: Hradec Economic Days 2011 [325 s.]. ISBN 978-80-7435-101-3 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 113-119 : 3 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2011_2.pdf .
  článek

  článek

 7. Jak podporovat udržitelný cestovní ruch v chráněných přírodních oblastech - inspirace ze zahraničí = How to support sustainable tourism in protected areas - inspiration from abroad / Hana Hájková (Zábranská) .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu [137 s.]. ISBN 978-80-7435-241-6 (brož.) Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 6-18 .
  článek

  článek

 8. Kvalita služeb cestovního ruchu v kontextu hodnotového řetězce = Tourism service quality in the context of value chain / Lenka Půlpánová .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 82-87 : il. .
  článek

  článek

 9. Marketingová strategie společností působících v cestovním ruchu / Lucie Kaňovská .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 305-309 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 10. Možnosti udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Krkonoších = Possibilities of sustainable development of tourism in Krkonoše mountaints [i.e. moutains] / Eva Šimková .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 73-84 : 3 obr., 2 tb. .
  článek

  článek