Výsledky vyhledávání

  1. Objektivizace změn kvality posturálních funkcí vlivem sestavy korelačních cviků u osob s laterálními poruchami statiky těla / Petr Kolisko ... [et al.] .
    In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 183-193 .
    článek

    článek