Výsledky vyhledávání

 1. Důchodci individualizované společnosti a sociální stát / Eva Kyselá .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Studentská socialia 2007. s. 86-100 .
  článek

  článek

 2. Jsme připraveni na stárnoucí populaci osob s mentálním postižením? / Iva Strnadová .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 234-247 : 1 schéma .
  článek

  článek

 3. Nejen o taneční terapii pro seniory / Miroslava Rovná .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 81-90 .
  článek

  článek

 4. O postavení seniorů na konci života = On the position of senior citizens at the end of life / Mojmír Vážanský .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 289-297 .
  článek

  článek

 5. Pohybová aktivita jako prostředek k optimalizaci psychických a fyzických funkcí v přirozeném procesu stárnutí u osob starších šedesáti let / Jitka Kopřivová, Igor Jadvidžák, Veronika Funková .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 147-151 .
  článek

  článek

 6. Pohybové aktivity vybrané skupiny seniorů / Dana Fialová, Zdeněk Fiala .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 152-155 .
  článek

  článek

 7. Pomoc a kontrola vo vzťahu k nezávislosti staršieho človeka / Martina Hrozenská .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 163-168 .
  článek

  článek

 8. Problematika seniorů z pohledu "právě dospělých" = Problems of the elderl from the perspective barely adult / Václav Klapal .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 186-193 : 1 tab. .
  článek

  článek

 9. Psychologie stáří ze sociálního pohledu / Zuzana Truhlářová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 57-60 .
  článek

  článek

 10. Role spirituality a religiozity v životě seniorů : dva příklady výzkumu v českém prostředí / Věra Suchomelová .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 301-308 .
  článek

  článek