Výsledky vyhledávání

 1. Analýza mobilní komerce v ČR / Radoslav Škapa, Ondřej Částek .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Hradecké ekonomické dny 2006. s. 471-475 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2006.pdf .
  článek

  článek

 2. Android aplikace - ADG Architecture Finder = Android application - ADG Architecture Finder / Michal Klapal .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [106 s.]. ISBN 978-80-7435-311-6 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 53-61 .
  článek

  článek

 3. Aplikace mobilního bankovnictví jako nástroj pro získání podstatné konkurenční výhody / Ondřej Matuštík .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 131-135 : il. .
  článek

  článek

 4. Aplikace pro evidenci odebraných vzorků = Application for samples evidence / Martin Bednář .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [106 s.]. ISBN 978-80-7435-311-6 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 7-11 .
  článek

  článek

 5. Aplikace Úkolovník = Notes application / Jiří Čapek .
  In: Sborník příspěvků z letní školy Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy [106 s.]. ISBN 978-80-7435-311-6 (brož.) Mezioborové přístupy informatiky a kognitivní vědy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 18-24 .
  článek

  článek

 6. Current state of QR codes usage in retail industry in the Czech Republic / Lenka Čechurová .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 124-129 (tištěný sborník), s. 130-135 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 7. M-learning - nové paradigma vzdělávání pomocí ICT = M-learning - a new paradigm in education / Pavel Rosman .
  In: Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. 5. ročník konference Alternativní metody výuky 2007. s. 33 .
  článek

  článek

 8. Metody a specifičnost hodnocení přínosů vybrané soft-technologie = Methods and investement [sic] appraisal methods of the soft-technology particularity / Martina Hedvičáková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [388 s.]. ISBN 978-80-7435-249-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 188-196 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_1.pdf .
  článek

  článek

 9. Možnosti mobilních technologií při řešení projektů a v organizaci času / Rostislav Fojtík .
  In: E-learning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. s. 27-36 .
  článek

  článek

 10. Nejčastější metody hodnocení investic a problém vybrané soft-technologie = Common investement [sic] appraisal methods and the selected soft-technology issue / Ivan Soukal .
  In: Hradecké ekonomické dny 2013 [369 s.]. ISBN 978-80-7435-250-8 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 227-232 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2013_2.pdf .
  článek

  článek