Výsledky vyhledávání

 1. Královéhradečtí pytláci v 16. století / Jindřich Francek .
  In: Královéhradecko [333 s.]. ISBN 80-85031-51-5. [Hradec Králové] : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2004. s. 51-60 .
  článek

  článek

 2. Kriminalita dětí a mládeže ve východočeském kraji / Daniela Květenská .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 279-285 .
  článek

  článek

 3. Mládež jako oběť trestné činnosti / M. Mitlöhner .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 155-157 .
  článek

  článek

 4. Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky je trestným činem / Miroslav Mitlöhner .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 334-337 .
  článek

  článek

 5. Nejčastější trestná činnost dětí a mladistvých / Jana Faltusová .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 103-105 .
  článek

  článek

 6. Některé sociální a právní problémy sebevraždy / Miroslav Mitlöhner .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 291-297 .
  článek

  článek

 7. Nezletilí cizinci zneužívaní na našem území k trestné činnosti / Zdenka Nováková .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 125-127 .
  článek

  článek

 8. Ochranná výchova v Polské republice / Jiří Kubík .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 128-129 .
  článek

  článek

 9. Právní otázky lidské sexuality [elektronický zdroj] / Miroslav Mitlöhner .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 10. Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí jako součást sexuální výchovy / Mirslav Mitlöhner, Vladislava Chytrá .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 125-137 .
  článek

  článek