Výsledky vyhledávání

 1. Napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky je trestným činem / Miroslav Mitlöhner .
  In: Sociální práce mezi pomocí a kontrolou (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sociální práce mezi pomocí a kontrolou. s. 334-337 .
  článek

  článek


 2. Syndrom CAN – problém stále aktuální [elektronický zdroj] / Lubomír Kukla .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek


 3. Právní otázky lidské sexuality [elektronický zdroj] / Miroslav Mitlöhner .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek


 4. Nezletilí cizinci zneužívaní na našem území k trestné činnosti / Zdenka Nováková .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 125-127 .
  článek

  článek


 5. Ochranná výchova v Polské republice / Jiří Kubík .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 128-129 .
  článek

  článek


 6. Vplyv rodiny na páchanie trestnej činnosti rizikovou mládežou / Ľudovít Galbavý .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 94-102 .
  článek

  článek


 7. Nejčastější trestná činnost dětí a mladistvých / Jana Faltusová .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 103-105 .
  článek

  článek


 8. Kriminalita dětí a mládeže ve východočeském kraji / Daniela Květenská .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 279-285 .
  článek

  článek


 9. Některé sociální a právní problémy sebevraždy / Miroslav Mitlöhner .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 291-297 .
  článek

  článek


 10. Przestępczość nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej / Leszek Wieczorek .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 321-342 .
  článek

  článek