Výsledky vyhledávání

 1. Agresívne správanie žiakov základných škôl / Jana Makúchová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 150-157 .
  článek

  článek

 2. Ako byť "dobrým" rodičom na diaľku : Most spolupráce na prevencii = How to be a "good" parent from a distance : Bridge of co-operation on prevention / Miroslav Martončik, Renáta Tkáčová, Mária Koščová .
  In: Sociální práce v nejisté době. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [465 stran]. ISBN 978-80-7435-647-6. S. 165-170 .
  článek

  článek

 3. Alternativní resocializační program jako nástroj práce s projevy sociální deviace u dětí ze sociálně vyloučených lokalit v prostředí náhradní výchovné péče = The alternative re-socialising program as an instrument of dealing with symptoms of social deviation concerning children in artifical educational care from socially excluded localities / Arnošt Smolík, Zdeněk Svoboda .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 363-368 .
  článek

  článek

 4. Alternativní systém školních intervencí při výskytu sociálně patologických jevů = Alternative system of school interventions at presence of socio-pathological events / Michal Slavík, Arnošt Smolík .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 352-362 .
  článek

  článek

 5. Anómia a deviácia v rodine = Anomie and deviance in family / Peter Ondrejkovič .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 41-61 .
  článek

  článek

 6. Deti a mládež ako obete deviantného správania a možnosti školskej prevencie (s osobitným zreteľom na prevenciu viktimácie) / Ingrid Emmerová .
  In: Acta sociopathologica IV. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017 [197 s.]. ISBN 978-80-7435-666-7. S. 62-74 .
  článek

  článek

 7. Drogy ako jedna z foriem sociálnej patológie vysokoškolákov / Mariana Račková .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 244-247 .
  článek

  článek

 8. Formy realizácia prevencie sociálno-patologických javov ve vybraných školách v Banské Bystrici / Simona Sámelová .
  In: Acta sociopathologica III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 [293 s.]. ISBN 978-80-7435-637-7. S. 54-73 .
  článek

  článek

 9. Hodnocení probačních programů pro mládež / Lucie Smutková, Martin Smutek .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 106-114 .
  článek

  článek

 10. Kampaň upozorňující na problematiku užívání alkoholu u dětí a mládeže / Lucie Gregorová .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Studentská socialia 2007. s. 135-142 .
  článek

  článek