Výsledky vyhledávání

 1. Analýza podobnosti krajů České republiky z hlediska demografických projevů = Similarity analysis of regions of the Czech republic as concerns demographic behaviour / Marie Prášilová, Pavla Hošková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 59-63 : 1 graf, 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek

 2. Didaktické aspekty analýzy dat ve výuce technických předmětů / Josef Šedivý, Štěpán Hubálovský .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů [29 s.]. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-014-6 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 27 .
  článek

  článek

 3. Interaktivní počítačová analýza dat / Milan Meloun .
  In: Sborník studijních materiálů ke kurzu Mezioborové dimenze vědy [[146] s.]. ISBN 978-80-7435-271-3 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013. S. 81-96 .
  článek

  článek

 4. Možnosti statistických metod ve výuce technických předmětů / Josef Šedivý .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 36-38 .
  článek

  článek

 5. Predikce školních výkonů žáka z jeho intelektových předpokladů (využití postupných metod) / Marie Budíková, Jiří Dan .
  In: Druhé statistické dny v Hradci Králové [78 s.]. ISBN 80-7041-870-2 (brož.) Statistické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. s. 55-61 : 1 obr., 8 tab. .
  článek

  článek

 6. Riziko zbytečného signálu v regulačním diagramu / Bohumil Maroš .
  In: Druhé statistické dny v Hradci Králové [78 s.]. ISBN 80-7041-870-2 (brož.) Statistické dny. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. s. 5-13 : 10 obr., 2 tab. .
  článek

  článek

 7. Statistical analysis of subconscious behavior during consumption of beverages / D. Kordek, J. Kříž .
  In: 16th conference of Czech and Slovak physicists [427 s.] Konference českých a slovenských fyziků. Hradec Králové : MAFY, 2009. s. 325-330 : 1 tab., 5 grafů .
  článek

  článek

 8. Výpočtová štatistika / Michal Munk .
  In: E-learning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007. s. 106-111 .
  článek

  článek

 9. Webová podpora pro výuku statistiky / Hana Skalská .
  In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2002 [220 s. +]. ISBN 80-7041-509-6 E-learning 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 116-123 : 2 obr. .
  článek

  článek

 10. Zapojení VBA modulu do výuky okružního dopravního problému / Hana Vydrová, Igor Krejčí, Petr Kučera .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 255-261 : 1 graf, 3 tab. .
  článek

  článek