Výsledky vyhledávání

 1. Aktivizační programy pro seniory - výzva pro oblast cestovního ruchu [elektronický zdroj] = Stimulation programs for seniors - call for tourism / Monika Žumárová, Radka Bencová .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  článek

  článek

 2. Aktívni seniori - Univerzita tretieho veku / Ján Širka .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 158-161 .
  článek

  článek

 3. Důchodci individualizované společnosti a sociální stát / Eva Kyselá .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Studentská socialia 2007. s. 86-100 .
  článek

  článek

 4. E-learning a vzdělávání seniorů / Iveta Bednaříková .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010 [295 s.]. ISBN 978-80-7435-067-2 (brož.) E-learning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 77-83 .
  článek

  článek

 5. Edukace k pohybové aktivitě v seniorském věku / Valešová, M., Stašková, Š., Firýtová, R. .
  In: Optimální působení tělesné zátěže 2009 [236 s.]. ISBN 978-80-7435-004-7 (brož.) Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 73-76 : 4 tab., 3 grafy, 2 fot. .
  článek

  článek

 6. Etické princípy sociálnej práce so seniormi / Jana Gabrielová .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 122-125 .
  článek

  článek

 7. Fenomén hodnôt v práci so staršími ľuďmi / Martina Hrozenská .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 132-139 .
  článek

  článek

 8. Foreign languages at universities of the third age / Věra Tauchmanová .
  In: Seniors and their training in foreign languages [108 s.]. ISBN 978-80-7435-240-9 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 47-66 .
  článek

  článek

 9. Geriatrický pacient - klient sociálního pracovníka / Markéta Slavíčková, Josef Zita .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 180-183 .
  článek

  článek

 10. Globalizace v sociální práci = Globalization in social work / Martina Kolářová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 134-140 .
  článek

  článek