Výsledky vyhledávání

 1. Dialog kul'tur : sposoby vyraženija privetstvija v raznych jazykach = Dialog of cultures : ways of expressing greetings in different languages / Jelena Vladimirovna Orlova .
  In: Dialog kultur VIII. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [402 stran]. ISBN 978-80-7435-621-6. S. 158-162 .
  článek

  článek

 2. Etyczny wymiar komunikacji niewerbalnej pracownika socjalnego = Ethic dimension of nonverbal communication of social worker / Wiesław Sikorski .
  In: Etika sociální práce [488 s.]. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 384-393 .
  článek

  článek

 3. Komunikační hodnota neverbálních prvků učebnice pro žáky s mentální retardací / Tibor Vojtko .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 93-95 : 1 tab. .
  článek

  článek

 4. Narušení neverbální komunikace u osob s poruchami autistického spektra s akcentem na deficity zasahující zrakový kontakt v reflexi logopedů ČR = Impaired of nonverbal communication persons with disorders autistic spectrum, with accent on deficits intercurrent visual contact in reflection speech therapist ČR / Kateřina Vitásková, Alena Říhová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 100-112 .
  článek

  článek

 5. Neverbálna komunikácia u intaktních detí a detí s mentálnym postihnutím v mladšom školskom veku = Nonverbal communication of intact children and children with mental handicap in younger school age / Helena Orieščiková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 196-208 .
  článek

  článek

 6. Nonverbálna komunikácia u intaktných detí s mentálnym postihnutím v mladšom školskom veku / Helena Orieščiková .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 74-92 : 16 tab. .
  článek

  článek

 7. Psychogenní patogenie v profesionálním vztahu / Plevová Irena .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 146-152 .
  článek

  článek

 8. Využití alternativní a augmentativní komunikace u osob s diagnózou DMO / Petra Bendová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 449-466 : 9 grafů, 2 tab. .
  článek

  článek