Výsledky vyhledávání

 1. The impact of seat preference in the classroom on student course performance / Aleksander Sztejnberg, Alicja Maślej, Józef Hurek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Mezinárodní seminář Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace. s. 149-154 .
  článek

  článek

 2. Klima třídy a primární prevence [elektronický zdroj] : (diagnostika klimatu dotazníkem B3) / Bohumila Jurčíková .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 3. Klima třídy na Romské škole sociální / Jan Lašek, Iva Vrabcová .
  In: Socialia 2002 [300 s.]. ISBN 80-7041-557-6 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. s. 176-181 : 1 příl. .
  článek

  článek

 4. Nová metoda zjišťování klimatu třídy / Jan Lašek .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Aktuální otázky psychologie učitele. s. 69-75 .
  článek

  článek

 5. Ochota pomáhat spolužákům a žákovský pocit odpovědnosti / Jiří Mareš, Stanislav Ježek, Jiří Ludvíček .
  In: Mareš, Jiří. Sociální opora u dětí a dospívajících. Hradec Králové : Nucleus, 2003 [252 s.]. ISBN 80-86225-47-1. S. 220-229 .
  článek

  článek

 6. Sociální klima třídy s etnickou různorodostí / Eva Švarcová .
  In: Děti cizinců a reemigrantů na školách - etický rámec interakce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Děti cizinců a reemigrantů na školách: etický rámec interakce. s. 80-83 .
  článek

  článek

 7. Vzťah počujúcich žiakov k spolužiakom so sluchovým postihnutím / Annette Leonhardt .
  In: Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie [370 s.]. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.). S. 85-90 .
  článek

  článek

 8. Životní spokojenost studentů a klima třídy střední školy / J. Lašek, L. Zemanová .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 143-148 : 5 tab. .
  článek

  článek