Výsledky vyhledávání

 1. Exploring the nature of mission statements : case of Czech nonprofit organizations / Pavel Bachmann, Jiří Haviger .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016 [457 s.]. ISSN 2464-6059. ISBN 978-80-7435-633-9. S. 41-50 (tištěný sborník), s. 47-56 (online zdroj) . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2016_1.pdf .
  článek

  článek

 2. Kwestionariusz vark i jego zastosowanie do rozpoznawania preferencji studentów do uczenia się. II. analiza odpowedzi studentów na wybrane pytania kwestionariusza vark / Aleksander Sztejnberg, Józef Hurek .
  In: Aktuální otázky výuky chemie [373 s.]. ISBN 80-7041-437-5 Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 52-57 : 5 grafů, 2 tab. .
  článek

  článek

 3. Obsahová stránka sexuální výchovy u nás a ve světě / Radim Uzel .
  In: Rodinná a sexuální výchova [154 s.]. ISBN 80-7041-317-4. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 12-17 .
  článek

  článek

 4. Štúdium sociálnej práce : predstavy a realita podľa študentov / Čavojská Katarína, Vaska Ladislav .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 210-219 .
  článek

  článek

 5. Využití metod posuzování edukačního média na příkladu analýzy učebnice "Elektrotechnika v autoškolách" / Andrej Rohál, Martin Bílek .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 81-84 .
  článek

  článek