Výsledky vyhledávání

 1. Gender aspekty v sociální práci s rizikovou mládeží / Radka Janebová .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 52-66 .
  článek

  článek

 2. Mestá z pohľadu sociológie kriminality = Cities from the perspective of sociology of crime / Peter Ondrejkovič .
  In: III. kriminologické dny [465 stran]. ISBN 978-80-7435-572-1. S. 19-32 .
  článek

  článek

 3. Peculiarities of youth socialization in contemporary Russia / Vladimir Ruchin .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 537-541 .
  článek

  článek

 4. Příčiny krizového chování mladé generace / Lenka Vanžurová .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 82-86 .
  článek

  článek