Výsledky vyhledávání

 1. Komunikace jako klíčová kompetence managementu = Communication as a key management competence / Bohdana Kašparová, Zuzana Boučková, Petra Marešová, Kamil Kuča .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradecké ekonomické dny 2015. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [445 stran]. ISBN 978-80-7435-546-2. S. 401-407 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_1.pdf .
  článek

  článek


 2. Realizacja pomysłów dziecka jako strategia stymulacji jego mowy i komunikacji = Following the ideas of a child as a strategy of language and communication stimulation / Iwona Nowakowska-Kempna .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 86-99 .
  článek

  článek


 3. Kvalita komunikácie detí s kochleárnym implantátom = Quality of communication of children with cochlear implant / Margita Schmidtová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 147-156 .
  článek

  článek


 4. Neverbálna komunikácia u intaktních detí a detí s mentálnym postihnutím v mladšom školskom veku = Nonverbal communication of intact children and children with mental handicap in younger school age / Helena Orieščiková .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 196-208 .
  článek

  článek


 5. Potenciál muzikoterapie pre stimuláciu komunikačních a rečových schopností u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím = The potential of music therapy for stimulation of communicative and speech abilities of individuals with multiple handicap / Margaréta Osvaldová .
  In: Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [1 CD (229 s.)]. ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.). S. 279-289 .
  článek

  článek


 6. Nonverbálna komunikácia u intaktných detí s mentálnym postihnutím v mladšom školskom veku / Helena Orieščiková .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 74-92 : 16 tab. .
  článek

  článek


 7. Bude logopedická terapia úspešná a komunikačný problém vyriešený? / Aurélia Kerekrétiová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 135-142 .
  článek

  článek


 8. Diagnostika afázie jako východisko logopedické intervence / Milena Košťálová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 211-215 .
  článek

  článek


 9. Rozvoj komunikačních dovedností u nedoslýchavých seniorů / Tereza Skákalová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 291-305 .
  článek

  článek


 10. Ohluchlí lidé a společenská participace / Eva Lieberdová .
  In: Komunikace a handicap [491 s.]. ISBN 978-80-7435-161-7 (brož.) Komunikace a handicap. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 306-311 : 2 obr., 1 tab. .
  článek

  článek