Výsledky vyhledávání

 1. Bayesovský přístup k modelování poptávky po produktech cestovního ruchu = Bayesian approach to tourism demand modeling / Tomáš Jeřábek .
  In: Hradecké ekonomické dny 2012 [322 s.]. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 107-112 : 2 tab. . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2012_1.pdf .
  článek

  článek

 2. Možnosti využití modelovacích nástrojů pro přípravu regionálních datových skladů / Stanislava Šimonová .
  In: Kritika systémových přístupů [207 s.]. ISBN 80-7041-161-9 Kritika systémových přístupů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 177-180 : 2 obr. .
  článek

  článek

 3. Multikolinearita v podnikových modelech = Multicollinearity in corporate models / Kateřina Mičudová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 245-251 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek

 4. Návrh predikčního modelu pomocí dopředných neuronových sítí v prostředí Clementine / Miloslava Bartoníčková .
  In: Kognice 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Kognice 2005. s. 5-14 .
  článek

  článek

 5. Operační systémy a modelování = Operating systems and simulation / Milena Janáková .
  In: Alternativní metody výuky 2010 [65 s.]. ISBN 978-80-7435-043-6 (brož.) Alternativní metody výuky. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 20 .
  článek

  článek