Výsledky vyhledávání

 1. Bakalárske štúdium - bezpečnosť ochrana zdravia pri práci s orientáciou - "bezpečnostný technik" / Gabriel Bánesz, Danka Lukáčová, Michal Cina .
  In: Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. s. 16-19 .
  článek

  článek

 2. Grant ESF "Restrukturace oboru a inovace curricul studijního oboru Rekreologie" a jeho dopad na utváření studijních programů KRCR FIM UHK / Bohumil Půža .
  In: Univerzita Hradec Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů z 1. doktorandské konference KRCR FIM UHK. s. 13-19 .
  článek

  článek

 3. Koherence studijního oboru sociální práce na UHK více než v pohledu časové osy / Josef Zita .
  In: Aktuální otázky sociální práce [98 s.]. ISBN 80-86771-01-6. Hradec Králové : M & V, 2003. s. 17-20 : 1 obr. .
  článek

  článek

 4. Koncepce etiky sociálnej práce v študijnom odbore sociálna práca / Tatiana Matulayová .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 100-103 .
  článek

  článek

 5. Koncepce modernizace vyučování geologie na Pf v Hradci Králové / Josef Vávra .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [150 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. s. 77-110 .
  článek

  článek

 6. Koncepce oborového studia rekreologie / Tomáš Dohnal ... [et al.] .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 303-309 .
  článek

  článek

 7. Kształcenie nauczycieli chemii w Uniwersytecie Gdańskim / Henryk Myszka, Elżbieta Kowalik, Anna Florek .
  In: Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Aktuální otázky výuky chemie. s. 251-255 .
  článek

  článek

 8. Legitimita (plná legitimita) vysokoškolského učitele sociální práce, kmenového učitele katedry sociální práce, jež je konstituována magisterským studiem oboru (rizika, perspektivy, platnost diskuse) / Josef Zita .
  In: Socialia 2001 [222 s.]. ISBN 80-7041-113-9 Socialia 2001. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 209-212 .
  článek

  článek

 9. Obsahová struktura, rozsah a proporce vzdělávacího programu specializace trenér plavání na UK FTVS / Tomáš Miler, Irena Čechovská, Jitka Pokorná .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 345-350 .
  článek

  článek

 10. Pedagogika volného času jako studijní obor na Fakultě pedagogické v Liberci: vize, reflexe, perspektivy / Jan Činčera Jan, Andrea Rozkovcová .
  In: O výchově a volném čase. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. O výchově a volném čase. s. 25-29 .
  článek

  článek