Výsledky vyhledávání

 1. Elektrická měření : Laboratorní cvičení . Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996 . 120 s . ISBN 80-01-01442-8 : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 2. Laboratorní cvičení z analytické chemie / Karel Vytřas ... [et al.]. Část 1, Chemická analýza . Pardubice : Univerzita Pardubice, 1995 . 105 s . ISBN 80-7194-022-4 : .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. Laboratorní cvičení z analytické chemie / Martin Bartoš, Ivan Švancara, Jitka Šrámková. I . Pardubice : Univerzita Pardubice, 2004 . 96 s . ISBN 80-7194-682-6 (brož.) : .   [25, z toho volných 23, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK02300
  Prezenčně2000
 4. Laboratorní cvičení z biochemie / editoři Milan Kodíček, Olga Valentová . Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2000 . viii, 203 s . ISBN 80-7182-104-7 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 5. Laboratorní cvičení z biochemie / Ladislav Fukal a kolektiv . Praha : Vysoká škola chemicko-technologická, 1996 . 66 s . ISBN 80-7080-261-8 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 6. Laboratorní cvičení z obecné chemie / Karel Handlíř ... [et al.] . Pardubice : Univerzita Pardubice, 2007 . 106 s . ISBN 978-80-7194-980-0 (brož.) .   [3, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0110
  Prezenčně1000
 7. Laboratorní cvičení z organické chemie I / Kolář, K., Kubica, Z., Wieczorek, P.  Hradec Králové : Gaudeamus, 2000 . 137 stran . ISBN 80-7041-819-2 (brožováno) .   [10, z toho volných 8, prezenčně 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0800
  Prezenčně2000
 8. Mikrovlny v laboratorních cvičeních z organické chemie / Jana Šauliová, Jana Ryndová . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 . 46 s . ISBN 80-7044-488-6 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie / Jaroslav Fogl ... [a kol.]. 1. . Praha : VŠCHT, 1997 . 151 s . ISBN 80-7080-291-X : .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
 10. Návody pro laboratorní cvičení z analytické chemie : polarografie, kapilární izotachoforéza, kapalinová chromatografie a absorpční UV spektrofotometrie, spektroskopie NMR, konduktometrie, coulometrie, potenciometrické měření pH, gama spektrometrie, infračervená spektrometrie, atomová absorpční spektrometrie, plynová chromatografie, statistické techniky, průtoková vstřikovací analýza (FIA), spektrometrie ve viditelné oblasti spektra, emisní spektrometrie / Jiří Krofta ... [a kol.]. 2. . Praha : VŠCHT, 1997 . 15 sv . ISBN 80-7080-301-0 : .   [2, z toho volných 2]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200