Výsledky vyhledávání

 1. Česká muzea pro volný čas dětí a mládeže / V. Jůva .
  In: Socialia 2002 [209 s.]. ISBN 80-7041-902-4 Socialia 2002. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 119-121 .
  článek

  článek

 2. Chrám músy a práce. K ikonografickému námětu vstupního průčelí Kotěrova Muzea v Hradci Králové = The temple of the muses and labour. To the iconographic motive of the access front of Kotěra Museum in Hradec Králové = Der Muse und Arbeit dom. Zum ikonografischen motiv des Eingangsportals von Kotěra Museum in Hradec Králové / Martina Kostelníčková, Jakub Potůček .
  In: Královéhradecko [334 s., obr. příl.]. ISBN 80-85031-51-5. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2005. s. 33-41 .
  článek

  článek

 3. Muzeum východních Čech v Hradci Králové v roce 2005. Výtah z výroční zprávy .
  In: Královéhradecko [297 s.]. ISBN 978-80-8503172-0 Rok 1866 a česká společnost: středoevropské, národní a regionální souvislosti. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku, 2006. s. 217-225 .
  článek

  článek

 4. "Portrét" Františka Ulricha = "Portrait" Františka Ulricha = František Ulrich, ein "Porträt" / Jaroslava Pospíšilová .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 317-328 : 4 obr. .
  článek

  článek

 5. Výtah ze zprávy o činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2009 .
  In: Královéhradecko [535 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-86-7 (brož.) Zrození moderního města (1890-1939. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. s. 477-482 .
  článek

  článek

 6. Výtah ze zprávy o činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2008 .
  In: Královéhradecko [334 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-85-0 (brož.). Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2009. s. 275-280 .
  článek

  článek

 7. Výtah ze zprávy o činnosti Muzea východních Čech v Hradci Králové za rok 2007 .
  In: Královéhradecko [334 s.]. ISSN 1214-5211. ISBN 978-80-85031-85-0 (brož.). Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2009. s. 245-248 .
  článek

  článek