Výsledky vyhledávání

 1. Aktivity cestovního ruchu v Informačním centru Horní Malá Úpa [elektronický zdroj] / Marie Holomíčková .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  článek

  článek

 2. Analysis of regional disparities in NUTS II regions in the Czech Republic = Analýza regionálních disparit regionů soudržnosti v České republice / Michaela Antoušková, Zdeňka Kroupová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 20 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 3. Analýza a deskripce vztahů mezi regiony v ČR = Analysis and description of relations among regions in the Czech Republic / Martin Sobotka, Ondřej Svoboda, Lucie Vrtěnová .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 155-159 : il. .
  článek

  článek

 4. Analýza podnikatelské činnosti v Jihočeském kraji / Michaela Antoušková .
  In: Hradecké ekonomické dny 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Hradecké ekonomické dny 2007/I. s. 21-25 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2007_I.pdf .
  článek

  článek

 5. Analýza socioekonomických ukazatelů oblasti NUTS II = Analysis of the socialeconomics indicators in the area of NUTS II / Pavla Stránská .
  In: Hradecké ekonomické dny 2010 [277 s.]. ISBN 978-80-7435-041-2 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 118-121 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2010_II.pdf .
  článek

  článek

 6. Analýza vybraných faktorů regionálnáho [i.e. regionálního] rozvoje České republiky = An analysis of the relevant factors of the regional development of the Czech Republic / Petra Marešová .
  In: Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Hradecké ekonomické dny 2008. s. 86 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2008.pdf .
  článek

  článek

 7. Bezpečnost a ekonomická výkonnost regionů České republiky = Security and economics performance of Czech regions / Zdeněk Matěja .
  In: Hradecké ekonomické dny 2014. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [469 s.]. ISBN 978-80-7435-367-3 (brož.). S. 231-237 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2014_2.pdf .
  článek

  článek

 8. Cestovní ruch, kulturní dědictví a místní komunita [elektronický zdroj] / Jitka Doubnerová .
  In: Cestovní ruch pro 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Cestovní ruch pro 21. století .
  článek

  článek

 9. Cestovní ruch v rámci statistik ČSÚ jednotlivých krajů ČR na téma trvale udržitelného rozvoje = Tourism in the framework of statistics of the CZSO on individual regions of the Czech republic on the theme of sustainable development / Jana Kramulová .
  In: Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. s. 19-27 : 1 graf, 1 tb. .
  článek

  článek

 10. Counteracting the natural disasters' effects in Subcarpathian Voivodeship / Zbigniew Piepiora, Marian Kachniarz, Arkadiusz Babczuk, Paweł Piepiora .
  In: Hradecké ekonomické dny. Hradec Economic Days 2015. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 [353 stran]. ISBN 978-80-7435-550-9. S. 110-115 . http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2015_5.pdf .
  článek

  článek