Výsledky vyhledávání

 1. Contribution to the distribution of Raphidioptera (Raphidiidae, Inocellidae) from the Southwest Anatolia = Příspěvek k rozšíření dlouhošíjek (Raphidioptera: Raphidiidae, Inocellidae) v jihozápadní Anatolii / Savaş Canbulat, Suat Kiyak .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 141-147 .
  článek

  článek

 2. Lumkovití (Ichneumonidae, Hymenoptera) chráněných území Chlumecka (Čechy, Česká republika) = Ichneumonidae (Hymenoptera) from protected areas near Chlumec nad Cidlinou (Bohemia, Czech republic) / Vladimír Zeman, Bohuslav Mocek .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 105-126 .
  článek

  článek

 3. Vysvětlení nepřesností v determinaci Tachys (Paratachys) turkestanicus (Coleoptera: Carabidae) v České a Slovenské republice = Interpretation of the inaccuraties in determination of Tachys (Paratachys) turkestanicus (Coleoptera: Carabidae) of Czech and Slovak Republics / Tomáš Kopecký .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 81-82 .
  článek

  článek

 4. Zajímavé recentní nálezy motýlů čeledí Gelechiidae, Zygaenidae, Pterophoridae, Pyralidae, Sphingidae, Geometridae, Noctuidae a Arctiidae z východních Čech = Interesting recent records of Lepidoptera (Gelechiidae, Zygaenidae, Pterophoridae, Pyralidae, Sphingidae, Geometridae, Noctuidae and Arctiidae) in East Bohemia / Miroslav Mikát .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 135-140 .
  článek

  článek

 5. Změny početnosti a migrace čolka horského (Triturus alpestris, Laurenti 1768) ve vodní fázi = Changes in number and migration of Alpine newt (Triturus alpestris, Laurenti 1768) during aquatic phase (studie z vybraných lokalit okresu Ústí nad Orlicí) : (study from representative localities in Ústí nad Orlicí district) / Oldřich Kopecký .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 149-154 .
  článek

  článek

 6. Žahadloví blanokřídlí (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) přírodní památky Na Plachtě v Hradci Králové = Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Apoidea) of the nature monument "Na Plachtě" in Hradec Králové / Petr Bogusch, Jakub Straka, Miroslav Mikát .
  In: Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko. Hradec Králové : Muzeum východních Čech, 2006. Acta musei reginaehradecensis. s. 127-134 .
  článek

  článek