Výsledky vyhledávání

 1. Adel im antiken Drama : Eugeneia bei Aischylos, Sophokles und Euripides / Sarah Henze . Tübingen : Narr Verlag, [2015]  ©2015 . 277 stran . ISBN 978-3-8233-6914-1 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  kniha

  kniha

 2. Analýza diskurzu a mediální text / Soňa Schneiderová  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 . 164 stran . ISBN 978-80-246-2884-4 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. Computational linguistic text processing : logical form, semantic interpretation, discourse relations and question answering / Roldolfo Delmonte . New York : Nova Science, 2007 . xxx, 349 s . ISBN 978-1-60021-700-5 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 4. From syntax to text : the Janus face of functional sentence perspective / Libuše Dušková  Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015 . 388 stran . ISBN 978-80-246-2879-0 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Katedra anglického a francouzského jazyka a literatury0010
  From syntax to text

  kniha

 5. Handbook of natural language processing / edited by Robert Dale, Hermann Moisl, Harold Somers . New York : Marcel Dekker, 2000 . xviii, 943 s . ISBN 0-8247-9000-6 .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
 6. Introduction a la linguistique textuelle : la perspective fonctionnelle de l'énoncé et la cohérence textuelle / Hana Loucká . Praha : Karolinum, 2005 . 131 s . ISBN 80-246-0982-7 (brož.) : .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 7. Koncept času v jazyku : analýza nemeckej lexémy Zeit ako východisko zachytenia časovosti v jazykovej rovine / Zuzana Gašová . Banská Bystrica : Belianum, 2018 . 110 stran . ISBN 978-80-557-1434-9 (brožováno) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 8. Linguistic criticism / Roger Fowler . Oxford : Oxford University Press, 1986 . 190 s . ISBN 0-19-289111-1 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Outils de linguistique pragmatique : (texty a cvičenia) / Katarína Chovancová . Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2011 . 79 stran . ISBN 978-80-557-0209-4 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 10. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Pädagogische hochschule Erfurt : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik. 161/č. 2 . Ostrava : Moravskoslezské nakladatelství, 1996 . 226 s . ISBN 80-7042-449-4 : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000