Výsledky vyhledávání

 1. Analýza diskurzu a mediální text / Soňa Schneiderová  Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 . 164 stran . ISBN 978-80-246-2884-4 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
 2. Computational linguistic text processing : logical form, semantic interpretation, discourse relations and question answering / Roldolfo Delmonte . New York : Nova Science, 2007 . xxx, 349 s . ISBN 978-1-60021-700-5 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 3. From syntax to text : the Janus face of functional sentence perspective / Libuše Dušková  Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015 . 388 stran . ISBN 978-80-246-2879-0 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Katedra anglického a francouzského jazyka a literatury0010
  From syntax to text

  kniha

 4. Handbook of natural language processing / edited by Robert Dale, Hermann Moisl, Harold Somers . New York : Marcel Dekker, 2000 . xviii, 943 s . ISBN 0-8247-9000-6 .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
 5. Introduction a la linguistique textuelle : la perspective fonctionnelle de l'énoncé et la cohérence textuelle / Hana Loucká . Praha : Karolinum, 2005 . 131 s . ISBN 80-246-0982-7 (brož.) : .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000
 6. Linguistic criticism / Roger Fowler . Oxford : Oxford University Press, 1986 . 190 s . ISBN 0-19-289111-1 .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 7. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity a Pädagogische hochschule Erfurt : Literaturwissenschaft, Linguistik, Didaktik. 161/č. 2 . Ostrava : Moravskoslezské nakladatelství, 1996 . 226 s . ISBN 80-7042-449-4 : .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 8. . Hague : Mouton, 1968 . 123 s [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 9. Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci / Oldřich Uličný (ed.)  Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2017 . 214 stran . ISBN 978-80-7494-365-2 (brožováno) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 10. Text-Arbeiten : Textsorten im fremd- und muttersprachlichen Unterricht an Schule und Hochschule / Kirsten Adamzik, Wolf-Dieter Krause (Hrsg.) . Tübingen : Gunter Narr, 2009 . viii, 295 s . ISBN 978-3-8233-6423-8 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100