Výsledky vyhledávání

 1. Klient služby sociální prevence - raná péče - v kontextu zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách / Zdenka Šándorová, Blanka Brandová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 172-179 .
  článek

  článek

 2. Monoparentální rodina, svobodná volba, nutnost, rizika / Josef Zita .
  In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Riziková mládež v současné společnosti. s. 67-81 .
  článek

  článek

 3. Multipluralitní rodina / Jiří Kučírek .
  In: Socialia 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. Socialia 2004. s. 394-399 .
  článek

  článek

 4. Rizika současného rozkladu klasické komunity, rodiny, místa tradiční stability = Risk of current decay of classical community, family, place of traditional stability / Jiří Kučírek .
  In: Socialia 2010 [457 s.]. ISBN 978-80-7435-091-7 (brož.) Socialia 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 228-233 .
  článek

  článek

 5. Teórie rodiny ako rámec pre sociálne intervencie v procese rozvodu manželstva v kontexte striedavej starostlivosti / Elena Ondrušková .
  In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii [682 s.]. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. s. 627-632 .
  článek

  článek

 6. Wybrane aspekty zagrożeń współczesnej rodziny / Iwona Wagner .
  In: Socialia 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Socialia 2006. s. 171-176 .
  článek

  článek