Výsledky vyhledávání

 1. L'Acadie plurielle : dynamiques identitaires collectives et développement au sein des réalités acadiennes / sous la direction d'André Magord ; avec la collaboration de Maurice Basque et Amélie Giroux . Moncton : Université de Moncton, Centre d'études acadiennes, 2003 . 980 s . ISBN 0-919241-85-9 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Katedra anglického a francouzského jazyka a literatury0100
 2. Adel in Schlesien. Band 1, Herrschaft - Kultur - Selbstdarstellung / herausgegeben von Jan Harasimowicz und Matthias Weber . München : R. Oldenbourg Verlag, 2010 . 587 s . ISBN 978-3-486-58877-4 (brož.) .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0100
 3. Adel in Schlesien. Band 2, Repertorium: Forschungsperspektiven - Quellenkunde - Bibliographie / herausgegeben von Joachim Bahlcke und Wojciech Mrozowicz ... [et al.] . München : R. Oldenbourg Verlag, 2010 . 841 s . ISBN 978-3-486-58878-1 (brož.) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  kniha

  kniha

 4. Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století : sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století : Plzeň, 22. - 24. února 2007 / k vydání připravili Kateřina Bláhová a Václav Petrbok . Praha : Academia, 2008 . 521 s, [12] s barev obr příl . ISBN 978-80-86791-56-2 (KLP : váz.) .   [2, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Prezenčně1000
 5. Dynamics of Canada - studying Canada's past and current realities = Dynamiques du Canada - Études sur les réalités contemporains et du passé au Canada : [selected proceedings of the Sixteenth European Seminar for Graduate Students in Canadian Studies : Saint Petersburg, Russia, 27-29 September 2007] / edited by Keith Battarbee and Mélanie Buchart . Brno : Masaryk University, 2009 . 237 s, [6] s barev obr příl . ISBN 978-80-210-4819-5 (brož.) . http://toc.nkp.cz/NKC/200911/contents/nkc20091965553_1.pdf .   [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Katedra anglického a francouzského jazyka a literatury0100
 6. Krajina : vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění / Jan Malura, Martin Tomášek (eds) . Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012 . 396 s . ISBN 978-80-7464-176-3 (váz.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 7. Kunst und Kommunikation : Zentralisierungsprozesse in Gesellschaften des europäischen Barbarikums im 1. Jahrtausend v. Chr.= Art and communication : centralization processes in European societies in the 1st millennium BC / Christopher Pare (Hrsg.)  Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2012 . vii, 247 stran . ISBN 978-3-88467-194-8 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Filozofická fakulta0010
  kniha

  kniha

 8. 8.Město

  Město : vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění / Jan Malura, Martin Tomášek (eds) . Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011 . 249 s . ISBN 978-80-7368-996-4 (váz.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 9. Minority v subsystéme kultúry : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / [editori Miroslav Ballay, Katarína Gabašová, Veronika Kudlačáková] . Nitra : Kulturologická spoločnosť v spolupráci s Katedrou kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, 2014 . 499 s . ISBN 978-80-558-0516-0 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 10. Společnost v zemích habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740) / Václav Bůžek, Pavel Král (edd.) . České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2006 . 625 s . ISBN 80-7040-882-0 (váz.) .   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
  Prezenčně1000