Výsledky vyhledávání

 1. Globalizace v sociální práci = Globalization in social work / Martina Kolářová .
  In: Globalizace a její vliv na vývoj sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [1 CD-ROM (334 stran)]. ISBN 978-80-7435-552-3. S. 134-140 .
  článek

  článek

 2. Jsme připraveni na stárnoucí populaci osob s mentálním postižením? / Iva Strnadová .
  In: Speciální pedagogika [278 s.]. ISBN 978-80-7435-132-7 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. s. 234-247 : 1 schéma .
  článek

  článek

 3. O postavení seniorů na konci života = On the position of senior citizens at the end of life / Mojmír Vážanský .
  In: Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 [395 s.]. ISBN 978-80-7435-407-6 (brož.). S. 289-297 .
  článek

  článek

 4. Pohybové aktivity jako rozhodující determinanta aktivního životního stylu / Václav Bunc .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 11-16 .
  článek

  článek

 5. Prevence úbytku svalové tkáně s uplatněním fyzioterapie a nutrice / Zuzana Strnadová, Lucie Kožešníková, Vlasta Tošnerová .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 174-176 .
  článek

  článek

 6. Psychologie stáří ze sociálního pohledu / Zuzana Truhlářová .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. Sociální práce a sociální služby. s. 57-60 .
  článek

  článek

 7. Riziká vnímania a prezentovania starnutia a staroby v postmodernej dobe / Martina Hrozenská .
  In: Rizika sociální práce [566 s.]. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s. 166-171 .
  článek

  článek

 8. Stárnutí, pohybová aktivita a zdraví : (základní teze) / Pavel Stejskal .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. s. 16-19 .
  článek

  článek

 9. Stáří, stárnutí a regionální aspekty české populace v oblasti stárnutí / Jana Veselá, Petra Veselá .
  In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. Proměny klienta služeb sociální práce. s. 116-124 .
  článek

  článek