Výsledky vyhledávání

  1. Je reálná konvergence afrických regionálních uskupení? : Případová studie SADC a ECOWAS = Does the real convergence exist between African regional groups? : The case study of SADC and ECOWAS / Irena Pokorná .
    In: Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Hradecké ekonomické dny 2009. s. 170-177 : 2 tb., 4 grafy . http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_II.pdf .
    článek

    článek