Výsledky vyhledávání

 1. Česká republika : školní atlas pro základní školy a víceletá gymnázia / vydala a zpracovala Kartografie Praha ; odpovědný redaktor Jan Ptáček  Praha : Kartografie Praha, 2013 . 1 atlas (36 stran) . ISBN 978-80-7393-275-6 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Česká republika

  kartografie (mapy)

 2. Praha a její okolí: region známý neznámý : vzdělávací modul geografie : výukový a metodický text : Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi - projekt OPPA / Dana Řezníčková a kol. . Praha : P3K, 2012 . 60 s . ISBN 978-80-87186-80-0 (brož.) .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 3. Regionální zeměpis I : úvod do regionálního zeměpisu, Společenství nezávislých států, Asie : učebnice zeměpisu / [Ivan Bičík, Petr Hlaváček, Karel Sobota] . Praha : Česká geografická společnost, 1994 . 55 s .   [3, z toho volných 2, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000
 4. . Toronto : McGraw-Hill, 1963 . 502s [1, z toho volných 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0100
 5. Soubor obrysových map [kartografický dokument] / vydala a zpracovala Kartografie Praha . Praha : Kartografie Praha, 2007 . [16] map na 8 listech . ISBN 978-80-7011-980-8 (volné listy v obalu) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Soubor obrysových map

  kartografie (mapy)

 6. Střední Evropa a Evropská unie, transformační ekonomiky Východní Evropy : (geografický přehled) / Jiří Anděl, Ladislav Skokan . Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2003 . 128 s . ISBN 80-7044-471-1 .   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Prezenčně1000
 7. Školní atlas [kartografický dokument] : Česká republika a Evropa / [vydal a zpracoval SHOCart ; odpovědný redaktor Pavla Tesaříková] . Zádveřice : SHOCart, 2013 . 1 atlas (65 s) . ISBN 978-80-7224-247-4 (brož.) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Školní atlas

  kartografie (mapy)

 8. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech II : průřezová témata na 1. stupni ZŠ II. / Radek Machatý, Milena Ráčková  Praha : Raabe, [2014]  ©2014 . 80 stran v různém stránkování . ISBN 978-80-7496-092-5 (brožováno) .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech II

  kniha

 9. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech : průřezová témata na 1. stupni ZŠ / vedoucí projektu Romana Bláhová ; editorka Vladimíra Strculová  Praha : Raabe, [2011]  ©2011 . 73 stran v různém stránkování . ISBN 978-80-86307-77-0 (brožováno) . http://toc.nkp.cz/NKC/201109/contents/nkc20112196548_1.pdf .   [1, z toho volných 0]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0010
  Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

  kniha

 10. Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy : zeměpis pro 6. a 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií / Josef Brinke ... [et al.] . Praha : Fortuna, 2005 . 191 S . ISBN 80-7168-820-7 (brož.) : .   [3, z toho volných 2, prezenčně 1]
  Pobočka Prezenčně Volné Vypůjčené Rezervované
  Univerzitní knihovna UHK0200
  Prezenčně1000