Výsledky vyhledávání

 1. Algoritmus a standardizace vyšetření autonomního nervového systému metodikou spektrální analýzy variability srdeční frekvence = Algorithm and standardization of investigation of autonomic nervous system through methodology of spectral analysis of heart rate variability / Kalina Martin, Stejskal Pavel, Jakubec Aleš .
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy [358 s.]. ISBN 80-85109-47-6 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2001. S. 128-133 .
  článek

  článek

 2. Algoritmy a algoritmický typ myslenia v telesnej výchove a športe / Jozef Baláž, Jiří Ryba .
  In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže [360 s.]. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 107-110 .
  článek

  článek

 3. Dělba rolí v multiagentovém systému pomocí algoritmu pozitivní a negativní selekce / Martina Husáková .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 8-13 .
  článek

  článek

 4. E-learningová opora k předmětu Výpočetní technika a algoritmizace II / Tomáš Foltýnek, Jana Andrýsková .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 17-22 : il. .
  článek

  článek

 5. Genetické algoritmy pro úlohy optimalizace = Genetic algorithms for optimization probléme / Barbora Tesařová .
  In: IMEA 2009 [212 s.]. ISBN 978-80-7041-851-2 (brož.) IMEA 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. s. 28-33 : il. .
  článek

  článek

 6. Inovace cvičení v předmětu Teorie grafů / Jan Kolomazník, Jiří Šťastný .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-228-7 (brož.) E-learning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 97-102 .
  článek

  článek

 7. Inovace webové aplikace pro výuku formálních jazyků / Pavel Haluza, Hana Dusíková .
  In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012 [166 s.]. ISBN 978-80-7435-228-7 (brož.) E-learning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. S. 80-84 .
  článek

  článek

 8. K problematice algoritmizace procesu řešení fyzikálních úloh / Ivo Volf .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [72 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. S. 49-71 .
  článek

  článek

 9. Lineární abstraktní datové typy / Ingrid Nagyová .
  In: eLearning 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. s. 23-27 : il. .
  článek

  článek

 10. Modelovací nástroj procesů a algoritmů s průvodcem / Jaroslav Procházka .
  In: Sborník abstraktů z 6. ročníku doktorandské konference IMEA 2006 [83 s. + 1 CD-ROM]. ISBN 80-7041-164-3 IMEA 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s. 12 .
  článek

  článek