Výsledky vyhledávání

 1. Komerční sexuální zneužívání z hlediska policejní praxe / Daniela Květenská, Petr Strnad .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 38-40 .
  článek

  článek

 2. Právne aspekty týrania, zneužívania a zanedbávania detí / Eva Vondráková .
  In: Sexuality. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sexuality. s. 188-193 .
  článek

  článek

 3. Prevence komerčního sexuálního zneužívání dětí jako součást sexuální výchovy / Mirslav Mitlöhner, Vladislava Chytrá .
  In: K aktuálním otázkám rodinné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. Rodinná a sexuální výchova: dnešní reflexe a citlivá místa. s. 125-137 .
  článek

  článek

 4. Syndrom CAN – problém stále aktuální [elektronický zdroj] / Lubomír Kukla .
  In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů .
  článek

  článek

 5. Trestně právní problematika komerčního sexuálního zneužívání dětí / Miroslav Mitlöhner .
  In: Sociální aspekty komerčního sexuálního zneužívání. Hradec Králové : M&V, 2004. Sociální aspekty sexuálního komerčního zneužívání. s. 22-23 .
  článek

  článek