Výsledky vyhledávání

 1. Contexte langagier Seychellois - ľattitude des créoles face aux langues nationales / Monika Drážďanská .
  In: Langue, culture et littérature entre géographie et histoire. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 [214 stran]. ISBN 978-80-7435-617-9. S. 65-76 .
  článek

  článek

 2. K využití tzv. intelektuálních citů při vyučování českému jazyku / Oldřich Uličný .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [127 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. S. 79-85 .
  článek

  článek

 3. Konfrontace procesu osvojování mateřského a druhého jazyka : se zvláštním zřetelem k osvojování ruštiny / Josef Veselý .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [106 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. S. 39-61 .
  článek

  článek

 4. Transfer a interference : (příklady různých poruch komunikace) / Jana Korčáková .
  In: Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci [405 s.]. ISBN 80-7041-280-1 (kroužková vazba) Kybernetické modely ve vzdělávání a v mezilidské komunikaci. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. S. 317-320 .
  článek

  článek

 5. Zásady vyučování mateřskému jazyku v díle Johanna Bernharda Basedowa : kapitola z práce Teorie a praxe vyučování mluvnici a pravopisu na českých národních školách v období let 1774-1805 / Vladimír Ženatý .
  In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové [91 s.]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969. S. 65-74 .
  článek

  článek